czwartek, 24 kwietnia 2014, 01:47

Drukuj Email

Art. 42 i 44 ustawy o ochronie przyrody:

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Lp. Nazwa Pow. (ha) Przedmiot ochrony Gmina / Powiat Akt powołania Dziennik Urzędowy
1 Bagienne Pola 10,06 ostoja bioróżnorodności przyrodniczej, miejsce rozrodu płazów, owadów i ptaków Tolkmicko / Elbląg Uchwała Nr X 75/03 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia formy ochrony przyrody w postaci użytków ekologicznych na terenie gminy Tolkmicko Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003 r. Nr 128, poz. 1676
2

Bagno Bażęgi
mapa

33,5 zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów bagiennych pokrytych zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych, stanowiących miejsce bytowania gatunków roślin i zwierząt Dywity /
Olsztyński
Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Dywity z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Bagno Bażęgi" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r., Nr 88, poz. 1533 / Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 163
3 Bagno Edwarda 1,27 ostoja bioróżnorodności przyrodniczej, miejsce rozrodu płazów, owadów i ptaków Tolkmicko / Elbląg Uchwała Nr X 75/03 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia formy ochrony przyrody w postaci użytków ekologicznych na terenie gminy Tolkmicko Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003 r. Nr 128, poz. 1676
4 Bażyna
mapa
14,30 torfowisko wysokie, stanowisko bażyny czarnej Empetrum nigrum Mikołajki, Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bażyna" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1652
5 Biele
mapa
5,00 stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica, pięciornika norweskiego Potentila norvegica i nasiężrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum Świętajno / Szczytno Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Biele" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1665
6 Bladowo
mapa
139,04 zmeliorowane torfowisko niskie Lidzbark / Działdowo Rozporządzenie Nr 82 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bladowo" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1715
7 Bogdany
mapa
196,00 zachowanie bioróżnorodności ekosystemów wodno-błotnych stanowiących miejsca lęgowe i żerowiskowe ptaków Purda, Barczewo / Olsztyn Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bogdany” Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 37, poz. 620
8 Brzeźno Mazurskie
mapa
19,12 ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych Dąbrówno / Ostróda Rozporządzenie Nr 46 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Brzeźno Mazurskie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1679
9 Chełsty
mapa
14,22 fragment doliny rzeki Wel położony na północ od wsi Chełsty z wilgotnymi lasami Lidzbark / Działdowo Rozporządzenie Nr 81 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Chełsty" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1714
10 Czaplak
mapa
95,15 las borealny oraz łęg; ostoja wielu rzadkich i zagrożonych zwierząt i roślin Zalewo / Iława Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Czaplak" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1664
11 Czapliniec Solidus
mapa
0,25 czapliniec, ca 40 gniazd czapli siwej Orzysz / Pisz Rozporządzenie Nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Czapliniec Solidus" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1678
12 Czarne Duże i Małe
mapa
5,60 jezioro śródleśne Łukta / Ostróda Rozporządzenie Nr 51 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Czarne Duże i Małe" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1684
13 Czerwonka Duża
mapa
28,86 jezioro śródleśne Purda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 41 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Czerwonka Duża" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1674
14 Czerwonka Mała
mapa
22,85 jezioro śródleśne Purda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Czerwonka Mała" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1687
15 Długi Mostek
mapa
- pas szuwaru w zatoce przy wypływie rzeki Legi z jeziora Oleckie Wielkie – miejsce przebywania i lęgów ptaków wodno-błotnych oraz miejsca tarliskowe ryb Olecko / Olecko Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sparwie ustanowienia użytku ekologicznego. Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz z 2007 r., Nr 1, poz. 1
16 Duży Róg
mapa
2,19 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 66 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Duży Róg" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1699
17 Dziegciarek
mapa
1,89 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 50 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Dziegciarek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1683
18 Dzika Korsakówka
mapa
27,59 obszar wodno-błotny Purda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Dzika Korsakówka" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  z 2009 r. Nr 63, poz. 999
19 Gajne
mapa
65,28 obszar wodno-błotny Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2002 r.  Nr 43, poz. 648
20 Galk
mapa
4,23 jezioro śródleśne Biskupiec / Olsztyn Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Galk" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1654
21 Giedajty
mapa
17,30 jezioro śródleśne Jonkowo / Olsztyn Rozporządzenie Nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Giedajty" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r.  Nr 105, poz. 1721
22 Gorzeń Duży
mapa
0,78 jezioro śródleśne Morąg / Ostróda Rozporządzenie Nr 39 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Gorzeń Duży" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1672
23 Gorzeń Mały
mapa
0,46 jezioro śródleśne Morąg / Ostróda Rozporządzenie Nr 56 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Gorzeń Mały" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1689
24 Grąd Wygryny
mapa
18,75 grąd kokoryczkowy Ruciane Nida / Pisz Rozporządzenie Nr 94 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Grąd Wygryny" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1727
25 Grądzik
mapa
87,02 obszar łąk śródleśnych nieużytków i zakrzaczeń będących bazę pokarmową dla bociana białego Górowo Iławeckie / Bartoszyce Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Grądzik" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1682
26 Grzybiczne
mapa
2,42 jezioro śródleśne Jedwabno / Szczytno Rozporządzenie Nr 70 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Grzybiczne" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1703
27 Harcerskie
mapa
11,70 jezioro śródleśne Łukta / Ostróda Rozporządzenie Nr 69 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Harcerskie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1702
28

Iwanki-Zgniłki
mapa

17,23 ostoja chronionych gatunków roślin i zwierząt Biskupiec / Nowe Miasto Lubawskie Uchwała Nr XXXIV/311/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 50, poz. 852
29 Jezioro Birek
mapa
68,75 kompleks jeziorno - bagienny, miejsce występowania wielu gatunków ptaków Świętajno / Olecko Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Jezioro Birek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1669
30 Jezioro Bobrynek
mapa
7,42 jezioro śródleśne Łukta / Ostróda Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Bobrynek” Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 110, poz. 1841
31 Jezioro Czarne
mapa
1,12 jezioro śródleśne Iława / Iława Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Jezioro Czarne" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1666
32 Jezioro Gąsiory
mapa
19,42 jezioro śródleśne Ostróda / Ostróda Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Gąsiory” Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 110, poz. 1842
33 Jezioro Łajskie
mapa
8,83 jezioro oligotroficzne Iława / Iława Rozporządzenie Nr 40 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Jezioro Łajskie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1673
34 Jezioro Mielnik
mapa
19,28 jezioro śródleśne Łukta / Ostróda Rozporządzenie Nr 51 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Mielnik” Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 110, poz. 1840
35 Jezioro Salpik
mapa
228,07 ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych Ryn, Kętrzyn / Giżycko, Kętrzyn Rozporządzenie Nr 30 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Jezioro Salpik" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1663
36 Jezioro Stawik
mapa
3,01 jezioro śródleśne Łukta / Ostróda Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Stawik” Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 110, poz. 1843
37 Klasztorne Łąki
mapa
0,70 stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus Purda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Klasztorne Łąki" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1655
38 Klimont
mapa
12,28 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Klimont" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1667
39 Klimontek
mapa
0,37 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Klimontek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1656
40 Kociołek
mapa
0,36 jezioro śródleśne Iława / Iława Rozporządzenie Nr 62 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kociołek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1695
41 Korek
mapa
10,96 jezioro śródleśne Biskupiec / Olsztyn Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Korek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1657
42 Kosaciec
mapa
0,20 stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica Świętajno / Szczytno Rozporządzenie Nr 75 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kosaciec" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1708
43 Koszelewki
mapa
- torfowiska Rybno / Działdowo Rozporządzenie Nr 93 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Koszelewki" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1726
44 Kruczek
mapa
4,24 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 77 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kruczek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1710
45 Kruczek Mały
mapa
2,56 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 65 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kruczek Mały" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1698
46 Kruczy Staw
mapa
2,08 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 61 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kruczy Staw" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1694
47 Kruczy Stawek
mapa
0,50 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 59 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kruczy Stawek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1692
48 Kurojady
mapa
2,90 zakrzaczone i zadrzewione zakole rzeki Wel Lidzbark / Działdowo Rozporządzenie Nr 89 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kurojady" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1722
49 Kwiecewo
mapa
-
ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych Świątki / Olsztyn Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kwiecewo" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 74, poz. 1396
50 Łabędzie
mapa
7,37 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łabędzie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1686
51 Ławny Lasek
mapa
2,55 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 78 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Ławny Lasek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1711
52 Łąka Krutynia
mapa
6,83 enklawa w rezerwatu przyrody Krutynia, miejsce występowania storczyków Ruciane Nida / Pisz Rozporządzenie Nr 57 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łąka Krutynia" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1690
53 Łąka nad Drwęcą
mapa
0,04 kompleks łąk śródleśnych Kurzętnik / Nowe Miasto Lubawskie Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łąka nad Drwęcą" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 99, poz. 1578
54 Łąki Morysie
mapa
19,70 łąki sródleśne stanowiące ostoję zwierzyny i rzadkich gatunków ptaków drapieżnych Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łąki Morysie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1685
55 Łęgajny
mapa
1,05 płazowizna stanowiąca  śródpolną enklawę porośnięta sosną i świerkiem o zadrzewieniu 0,1 i bogatym podszyciu Ostoja zwierząt i ptaków oraz wodopój zwierząt Barczewo / Olsztyn Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łęgajny" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1662
56 Malina Moroszka
mapa
11,83 torfowisko z rzadkimi gatunkami roślin torfowiskowych Górowo Iławeckie / Bartoszyce Rozporządzenie Nr 80 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Malina Moroszka" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1713
57

 

Mała Biel mapa

 

- teren wodno-bagienny z ustanowioną ochroną rzadkich zbiorowisk wodnych

Szczytno/ Szczytno

Uchwała Nr X/101/07 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2007 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mała Biel" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2007 r.    Nr 195,   poz. 2490
58 Mały Róg
mapa
1,34 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 67 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mały Róg" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1700
59 Marszałkowe Bagna 0,74 ostoja bioróżnorodności przyrodniczej, miejsce rozrodu płazów, owadów i ptaków Tolkmicko / Elbląg Uchwała Nr X 75/03 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia formy ochrony przyrody w postaci użytków ekologicznych na terenie gminy Tolkmicko Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003 r. Nr 128, poz. 1676
60 Moroszka na Toprzynach
mapa
11,81 stanowisko maliny moroszki Górowo Iławeckie / Bartoszyce Rozporządzenie Nr 79 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Moroszka na Toprzynach" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1712
61 Nielbark
mapa
58,00 ochrona zbiornika wodnego wraz z wyspami stanowiącymi siedlisko i miejsca lęgowe mewy śmieszki (Larus ridibundus) Kurzętnik / Nowe Miasto Lubawskie Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Nielbark"
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r.    Nr 158,   poz. 2435
62 Obiekt Stawowy Tylkowo
mapa
194,00 ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych Pasym / Szczytno
Rozporządzenie Nr 92 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Obiekt Stawowy Tylkowo" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1725
63 Okonek
mapa
4,84 jezioro śródleśne Jedwabno / Szczytno Rozporządzenie Nr 72 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Okonek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1705
64 Osa
mapa
207,14 ochrona terenów otwartych i półotwartych w pobliżu jeziora Łuknajno, stanowiących ważne tereny bytowania i żerowiska rzadkich gatunków ptaków oraz trasy migracji rzadkich ptaków Mikołajki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Osa” Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 37, poz. 621
65

Ostoja  mapa

3,975 siedliska służące jako żerowiska i miejsce odpoczynku dla ptaków i ssaków Tolkmicko/ Elbląg Uchwała Nr XLV/276/06 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Ostoja"

-

 

66

Ostoja bioróżnorodności w Puszczy Boreckiej

mapa

27,87 ostoja bioróżnorodności

Kruklanki / Giżycko

Uchwała Nr XII/80/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Ostoja bioróżnorodności w Puszczy Boreckiej" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz. 1414
67 Ostoje Ptasie nad Jeziorem Zdedy
mapa
199,12 zachowanie naturalnych i zrenaturalizowanych oczek wodnych, bagien, torfowisk stanowiących miejsce występowania oraz ostoję lęgową licznych ptaków wodno-błotnych Biała Piska / Pisz Rozporządzenie Nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ostoje ptasie nad Jeziorem Zdedy” Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 177, poz. 2597
68 Parleskie Wzgórza
mapa
244,54 obszar wzgórz morenowych o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych Biskupiec / Olsztyn Rozporządzenie Nr 95 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Parleskie Wzgórza" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1728
69 Pełnik w Rusi
mapa
- stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus Stawiguda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz z 2007 r. Nr 1, poz. 2
70 Piecki (Jezioro Pelwek)
mapa
3,11 jezioro śródleśne Łukta / Ostróda Rozporządzenie Nr 42 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Piecki" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1675
71 Piekiełko
mapa
1,41 jezioro śródleśne Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 35 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Piekiełko" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1668
72 Plajtek Duży
mapa
9,45 jezioro śródleśne Iława / Iława Rozporządzenie Nr 63 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Plajtek Duży" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1696
73 Plajtek Mały
mapa
4,02 jezioro śródleśne Iława / Iława Rozporządzenie Nr 64 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Plajtek Mały" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1697
74 Polder Jagodno
mapa
5,21 obszar wodno-błotny Elbląg / Elbląg Rozporządzenie Nr 16 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Polder Jagodno" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 99, poz. 1579
75 Polder Sątopy Samulewo
mapa
ok. 408 ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych Bisztynek / Bartoszyce Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Polder Sątopy Samulewo" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1676
76 Polder Woźnice
mapa
86,90 ochrona terenów otwartych i półotwartych w pobliżu jeziora Łuknajno, stanowiących ważne tereny bytowania i żerowiska rzadkich gatunków ptaków oraz trasy migracji rzadkich ptaków Mikołajki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Polder Woźnice” Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 37, poz. 622
77 Potar
mapa
26,75 jezioro śródleśne Lidzbark Warmiński / Lidzbark Warmiński Rozporządzenie Nr 73 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Potar" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1706
78 Półwysep Kal
mapa
236,00 trzcinowiska wzdłuż brzegu i pas 150 m gruntu od linii brzegowej z zaroślami łozowymi w głębi lądu. Miejsce gniazdowania i lęgów wielu gatunków ptaków, m. in. Żurawia oraz tarliska wielu gatunków ryb Węgorzewo / Węgorzewo Rozporządzenie Nr 68 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Półwysep Kal" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1701
79 Prawdowskie Wzgórze
mapa
1,50 piaszczyste wzgórze ze stanowiskiem rojnika pospolitego Sempervivum soboliferum Mikołajki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Prawdowskie Wzgórze" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1661
80 Rosiczka koło Naprat
mapa
1,98 torfowisko z rzadkimi gatunkami roślin torfowiskowych Kiwity / Lidzbark Warmiński Rozporządzenie Nr 85 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rosiczka koło Naprat" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1718
81 Rosiczka koło Węgoryt
mapa
0,38 torfowisko z rzadkimi gatunkami roślin torfowiskowych Bartoszyce / Bartoszyce Rozporządzenie Nr 86 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rosiczka koło Węgoryt" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1719
82 Rosiczka koło Żydowa
mapa
0,95 torfowisko z rzadkimi gatunkami roślin torfowiskowych Bartoszyce / Bartoszyce Rozporządzenie Nr 84 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rosiczka koło Żydowa" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1717
83 Rozlewisko Bartniki
mapa
91,80 cenny obszar pod względem ornitologicznym Kiwity / Lidzbark Warmiński Rozporządzenie Nr 83 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Bartniki" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1716
84 Rozlewisko Morąskie
mapa
121,63 ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych Morąg / Ostróda Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Morąskie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1658
85 Rozlewisko Pasternak
mapa
140,46 Węgorzewo / Węgorzewo Rozporządzenie Nr 256 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2001 r. Nr 54, poz. 858
86 Rozlewisko Wopławka
mapa
65,91 rozlewisko śródpolne ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków Kętrzyn / Kętrzyn Rozporządzenie Nr 26 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Wopławka" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1659
87 Rozlewisko Zawady
mapa
40,72 rozlewisko śródpolne ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków Mrągowo / Mrągowo Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Zawady" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1670
88 Studnia Nietoperzowa Zalesie 0,01 studnia będąca miejscem zimowania nietoperzy Lidzbark / Działdowo Rozporządzenie Nr 47 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2002 r. Nr 130, poz. 1831
89 Tereszowskie Łąki
mapa
64,27 kompleks łąk i pastwisk Kurzętnik / Nowe Miasto Lubawskie Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Tereszowskie Łąki" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 99, poz. 1577
90 Torfianki Działdowskie
mapa
267,00 ochrona bardzo urozmaiconego i bogato przyrodniczo fragmentu łozowisk, oczek wodnych i łąk stanowiących miejsca lęgowe ptaków wodno-błotnych Działdowo / Działdowo uchwała Nr XLVI/343/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfianki Działdowskie"
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 57, poz. 968
91 Torfowisko Połom
mapa
3,36 dystroficzne jeziorko śródleśne Świętajno / Olecki Rozporządzenie Nr 91 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfowisko Połom" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1724
92 Torfowisko Sikora
mapa
50,4995 śródpolne torfowisko, stanowisko wielu gatunków roślin chronionych Stare Juchy / Ełk Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfowisko Sikora" zmienione Uchwałą Nr LII/286/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany granic użytku ekologicznego „Torfowisko Sikora” ustanowionego Rozporządzeniem nr 76 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 roku Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1709 / Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 136, poz. 1839
93 Torfowisko Wąpierskie
mapa
6,50 torfowisko przejściowe Lidzbark / Działdowo Rozporządzenie Nr 90 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfowisko Wąpierskie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1723
94 Torfowisko Zełwąga
mapa
4,25 stanowisko wierzby borówkolistnej Mikołajki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 87 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfowisko Zełwąga" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1720
95 Torfowisko źródliskowe Sokolica
mapa
3,33 torfowisko źródliskowe Bartoszyce/ Bartoszyce Rozporządzenie Nr 58 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfowisko źródliskowe Sokolica" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1691
96 Torfowisko źródliskowe Spurgle
mapa
3,63 torfowisko źródliskowe Bartoszyce/ Bartoszyce Rozporządzenie Nr 44 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfowisko źródliskowe Spurgle" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1677
97 Troyl
mapa
2,30 zbiornik wodny Milejewo / Elbląg Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Troyl" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 99, poz. 1580
98 Trzcinowisko Zgniłocha
mapa
ok. 0,30 zatoka – miejsce lęgów ptaków wodno-błotnych i zatrzymywania się ptaków podczas migracji Purda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz z 2006 r. Nr 56, poz. 1077
99 Wielosił
mapa
0,50 stanowiska wielosiła błękitnego Polemonium coeruleum Purda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wielosił" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1660
100 Wilkasy
mapa
41,59 jezioro Wilkasy o pow. 41,59 ha z pasem zarośli i trzcin oraz 15 metrową strefą wokół jeziora. Miejsce występowania raka błotnego Giżycko / Giżycko Rozporządzenie Nr 74 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wilkasy" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1707
101 Wyspa Dunajek
mapa
24,25 starodrzew drzew liściastych Świętajno / Olecko Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyspa Dunajek" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1651
102 Wyspa na Jeziorze Pluszne
mapa
4,51 szczególnie malownicza wyspa pośrodku jeziora, ostoja ptactwa wodnego Stawiguda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyspa na Jeziorze Pluszne" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1688
103 Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego
mapa
- Wyspa Szeroki Ostrów, Wyspa Kępa, Wyspa Czarcia, wyspy na J. Wulpińskim, wyspy na J. Druglin, Wyspy na J. Niegocin, wyspy na J. Ryńskim, wyspy na J. Jagodne, - Rozporządzenie Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1729
104 Wzgórza Bartołckie
mapa
15,41 ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych Purda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 48 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wzgórza Bartołckie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1681
105 Zamulewo
mapa
5,32 jezioro śródleśne Jedwabno / Szczytno Rozporządzenie Nr 47 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Zamulewo" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1680
106 Zatoka Wygryńska
mapa
61,11 ochrona zatoki Jeziora Bełdany stanowiącej miejsce występowania wielu gatunków zwierząt i roślin chronionych Ruciane Nida / Pisz Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Zatoka Wygryńska" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 99, poz. 1576
107 Zaułek
mapa
26,47 jezioro dystroficzne z torfowiskiem wysokim Piecki / Mrągowo Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Zaułek Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1653
108 Zbiornik retencyjny Purda Leśna
mapa
6,89 obszar wodno-błotny Purda / Olsztyn Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Zbiornik retencyjny Purda Leśna" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 63, poz. 1000
109 Złotko
mapa
4,89 jezioro śródleśne Jedwabno / Szczytno Rozporządzenie Nr 60 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Złotko" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1693
110 Żabieniec
mapa
2,46 jezioro śródleśne Jedwabno / Szczytno Rozporządzenie Nr 71 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Żabieniec" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1704
111 Żurawisko
mapa
10,14 ochrona obszaru wodno-błotnego stanowiącego miejsce występowania roślin i zwierząt gatunków chronionych Ostróda / Ostróda Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Żurawisko" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 85, poz. 1441