Aktualności
O zarządzaniu zasobami wodnymi

Gospodarowanie przestrzenią wodną i jej otoczeniem to temat I Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w Olsztynie pod patronatem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

2019-09-20
Startuje akcja #sprzątaMY

W piątek 20 września br. w 430 nadleśnictwach w całym kraju odbędzie się sprzątanie lasu. Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie dołączą do Nadleśnictwa Olsztyn, aby wspólnie posprzątać teren Leśnictwa Zazdrość, sąsiadującego z olsztyńską dzielnicą Jaroty

2019-09-19
Plany ochrony dla rezerwatów przyrody Warmii i Mazur

Ponad 1,3 mln zł dotacji otrzymała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie na opracowanie planów ochrony dla 20 rezerwatów przyrody. Umowę o dofinansowanie podpisał 18 września 2019 r. Regionalny Konserwator Przyrody Adam Pogorzelski, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2019-09-19
40 lat Konwencji Berneńskiej

19 września 2019 r. mija 40 lat od podpisania Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Konwencji Berneńskiej

2019-09-19
Poszerzenie unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych

Lista inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej została rozszerzona o 17 nowych gatunków

2019-09-13
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka