środa, 23 lipca 2014, 00:23

Formy ochrony przyrody w województwie Natura 2000 Natura 2000 – obowiązujące akty prawne
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Amelia Jakuta   
wtorek, 15 czerwca 2010 10:17


Akty prawne regulujące funkcjonowanie obszarów Natura 2000


Ustawy
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., ujednolicony po zmianach wchodzących w życie 1 października 2012 r.) pobierz

Dyrektywy UE

1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) pobierz

2. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) pobierz


Wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSOP)

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133) pobierz
2. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. Nr 67, poz. 358) pobierz

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 358) pobierz


Przedmioty ochrony oraz kryteria wyboru specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOOS)

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510) pobierz

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. poz. 1041) pobierz


Zatwierdzenie obszarów Natura 2000 o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW)

1. Decyzja wykonawcza Komisji 2012/14/UE z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8278) pobierz

2. 2012/12/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8202) pobierz


Opracowanie planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186) pobierz
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. poz. 506) pobierz


Opracowanie planu ochrony (PO) dla obszaru Natura 2000

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401) pobierz
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. poz. 507)
pobierz