Aktualności
Rekomendacje Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

Na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały umieszczone tłumaczenia na język polski dokumentów rekomendowanych przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej, które zostały przyjęte przez strony tej konwencji

2017-12-06
Dofinansowanie na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Od 2 do 31 stycznia 2018 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska mogą składać wnioski o dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r.

2017-12-04
III Międzynarodowa Konferencja Symbiosis

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie objął honorowym patronatem III Międzynarodową Konferencję Symbiosis dotyczącą działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt. Spotkanie odbędzie się 8 i 9 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

2017-11-29
Krajobraz mojego miasta

W Warszawie odbył się panel ekspercki dotyczący kampanii "Krajobraz mojego miasta" oraz praktycznych kwestii związanych z planowaniem przestrzeni publicznej. Wziął w nim udział Marek Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2017-11-08
Jak pomagać zwierzętom

Widok rannego lub porzuconego dzikiego zwierzęcia w naturalny sposób budzi chęć niesienia pomocy. Musimy jednak pamiętać, że pomoc udzielona w nieodpowiedni sposób może wyrządzić krzywdę

2017-11-08
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka