REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

Aktualności
Działania służące ochronie środowiska Warmii i Mazur

Wsparcie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących, monitoring żółwia błotnego i stanu populacji ślimaka winniczka to tylko niektóre projekty, zrealizowane w 2014 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie


2014-12-19
Inwestycje melioracyjne na Warmii i Mazurach

W Lidzbarku Warmińskim odbyła się konferencja poświęcona gospodarowaniu zasobami wodnymi na terenach rolniczych województwa warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniu uczestniczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


2014-12-15
Inżynier bóbr

W wyniku swojej działalności bobry tworzą rozlewiska i zwiększają powierzchnię obszarów podmokłych. Dzięki temu przyczyniają się do wzrostu bioróżnorodności i podniesienia poziomu wód gruntowych


2014-12-11
Ogólnopolski konkurs „Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000” rozstrzygnięty!

Zespoły uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Krośnie, Nowym Sączu oraz Puławach zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000


2014-12-10
Posiedzenie sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

W dniach 8-9 grudnia br. odbywa się VI posiedzenie plenarne krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi. Spotkaniu przewodniczy Piotr Otawski podsekretarz stanu w MŚ oraz Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


2014-12-08
Więcej
Kalendarium