REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000

Ruszył konkurs organizowany w ramach kampanii „Poznaj swoją Naturę”, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie debaty o sieci Natura 2000


2014-09-18
Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój dla gmin”. Warsztaty odbędą się 29 i 30 października br. w Poznaniu, 6 i 7 listopada br. w Krakowie,  26 i 27 listopada br. w Warszawie oraz 3 i 4 grudnia w Gdańsku


2014-09-17
Obrady Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Rady Naukowej KPN

W Karpaczu odbyło się wspólne posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. W obradach uczestniczył Piotr Otawski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody


2014-09-17
Konsultacje projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Bagna Nietlickie

Uległ zmianie termin konsultacji projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Nietlickie. Uwagi i wnioski można składać do 26 września 2014 r.


2014-09-15
Ochrona biotopów cietrzewia w Nadleśnictwie Szczytno

W Nadleśnictwie Szczytno podsumowano projekt ochrony cietrzewia, którego celem była poprawa warunków siedliskowych i bazy żerowiskowej tego gatunku oraz zmniejszenie jego śmiertelności. W spotkaniu wziął udział Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


2014-09-15
Więcej
Kalendarium