Aktualności
Zrównoważona gospodarka leśna na obszarach cennych przyrodniczo

W Szarowie odbyły się warsztaty z udziałem pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, których celem była dyskusja o roli martwego drewna na leśnych obszarach Natura 2000. Warsztaty zorganizował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2019-04-16
Ograniczanie negatywnych skutków działań gatunków chronionych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przekazała hodowcom owiec na Warmii i Mazurach trzy psy stróżujące rasy polski owczarek podhalański, które dzięki wrodzonemu instynktowi, skutecznie strzegą owiec przed atakami wilków. Do końca 2021 r. zostanie przekazanych 16 psów

2019-04-15
Aktualizacja deklaracji środowiskowej

Zgodnie z nową treścią załącznika IV do rozporządzenia EMAS organizacje mają obowiązek poddania się weryfikacji w celu spełnienia nowych wymagań. Jednak do 9 stycznia 2020 r. możliwe jest zatwierdzenie deklaracji środowiskowej na podstawie dotychczasowych zasad, pod warunkiem uzyskania zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

2019-04-15
Apelujemy nie dekorujmy koszyków wielkanocnych chronionymi widłakami

Gatunki widłaków, popularnych jako ozdoby objęte są ochroną częściową i zrywanie ich pędów jest zabronione prawem. Widłaki rosną i rozmnażają się bardzo wolno, cały ich cykl rozwojowy trwa ponad dwadzieścia lat

2019-04-14
W Olsztynie o odpowiedzialności za środowisko

Pod honorowym patronatem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która stała się okazją do dyskusji o najważniejszych wyzwaniach związanych ze skutecznością egzekwowania prawa ochrony środowiska

 

 

 

2019-04-10
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka